სს კრედო ბანკი


ორგანიზაცია: სს კრედო ბანკი
საქმიანობის სფერო: ბანკი
მფლობელობა / ზომა: კერძო საწარმო / მსხვილი
დაარსების წელი: 2005
საკონტაქტო პირი: ნატო ღუდუშაური -კორპორაციული პასუხისმგებლობის მენეჯერი (ელ-ფოსტა: nghudushauri@credo.ge)
ვებ-გვერდები: www.credo.ge, facebook.com/credobank

ინფორმაცია ორგანიზაციის კორპორატიული პასუხისმგებლობის შესახებ:

ადამიანების უფლებები: "კრედო" იცავს ჯანდაცვის და შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტებს, ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკაში გაწერილია დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო და  თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბრად ანაზღაურებისთვის საჭირო მექანიზმები . ორგანიზაციის  შიდა მომსახურების ინტერნეტ სივრცეში ხელმისაწვდომია ყველა სიახლე და არსებული პოლიტიკები. თანამრომლებს შეუძლიათ გაეცნონ თავიანთ შრომით უფლებებს.

გამჭვირვალობა: ორგანიზაციის CSR პროექტები ყოველწლიურად შუქდება დაინტერესებული მხარეებისთვის, მზადდება ანგარიში რომელზე წვდომა აქვთ  თანამშრომლებს, აქციონერებს, ინვესტორებს და მომხმარებლებს კომპანიის ვებ-გვერდისა და ინტერნეტ მედიის საშუალებით.

გარემოს დაცვა: კომპანიის ოპერაციები ითვალისწინებს გარემოს დაცვის საკითხებს, გათვალისწინებულია ზეგავლენის შეფასების პროცესი გარემოზე.უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება და პერიოდული მონიტორინგი საჭიროების შემთხვევაშიც. 

ბმულები
volunteering
cso
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუსისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. თბილისი, ალექსიძის 12

ტელეფონი: +995577158504

მობილური: +995577158504

ელ.ფოსტა: csrclubgeorgia@gmail.com