ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველო

"სოციალური პასუხისმგებლობა განისაზღვრება, იმით თუ რამდენად აუმჯობესებს ბიზნესი დასაქმებულების, აქციონერების, საზოგადოებისა და გარემოს მდგომარეობას. უფრო ღმად კი ეხება ორგანიზაციის პასუხისმგებლობას შეეხოს ეთიკურ საკითხებს, როგორებიცაა ჩართულობა, კეთილსინდისიერება და თანასწორობა"


ორგანიზაცია: ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველო
საქმიანობის სფერო: არაფორმალური განათლება
მფლობელობა / ზომა: არასამთავრობო / მცირე
დაარსების წელი: 2002
საკონტაქტო პირი: გვანცა ტაბატაძე - კერძო სექტორთან ურთიერთობის მენეჯერი (ტელ: 558594495 ელ-ფოსტა: tgvanci@yahoo.com)
ვებ-გვერდები: https://www.facebook.com/JAGeorgia/ ; http://jag.ge/

ინფორმაცია ორგნიზაციის კორპორატიული პასუხისმგებლობის შესახებ:


ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველო 2015 წლიდან უზრუნველყოფს ბიზნესის უნარ-ჩვევების სწავლებას სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისთვის. ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული აქტივობები ხელმისაწვდომია როგორც ინტერნეტ აუდიტორიისთვის და მომხმარებლებისთვის, ასევე საგანმანათლებლო ინსტიტუტებისთვის და ბენეფიციარებისთვის. კომუნიკაცია აღნიშნული აქტივობების შესახევ ხდება კვარტალური ინტერვალებით. ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველო ითვალისწინებს ჯანდაცვის და შრომითი უსაფრთხოების სტნადარტებს. თანამშროლმებს საშუალება აქვთ მიიღონ სასარგებლო ინფორმაცია მათი შრომითი და ადამიანური უფლებების შესახებ. ორგანიზაცია ავალდებულებს კონტრაქტორებს/პარტნიორებს, რომ ასევე აღიარონ დაპატივი სცენ ადამიანის უფლებების საყოველთაოდ აღიარებულ სტანდარტებს.

ბმულები
volunteering
cso
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუსისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. თბილისი, ალექსიძის 12

ტელეფონი: +995577158504

მობილური: +995577158504

ელ.ფოსტა: csrclubgeorgia@gmail.com