ლიდერფუდი


ორგანიზაცია: ლიდერფუდი
საქმიანობის სფერო: ხორცპროდუქტების საწარმო
მფლობელობა / ზომა: კერძო საწარმო / საშუალო
დაარსების წელი: 2009
საკონტაქტო პირი: ირინა კეიდია - მარკეტინგის მენეჯერი (ელ-ფოსტა: i.keidia@liderfood.ge)
ვებ-გვერდები: www.liderfood.ge ; https://www.facebook.com/liderfood.ge/

ინფორმაცია ორგანიზაციის კორპორაციული პასუხისმგებლობის შესახებ: 

       ლიდერფუდის ხორცპროდუქტების გადამუშავება ხორციელდება ევროპული მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით და გამოიყენება მხოლოდ ვერიფიცირებული ევროპელი მომწოდებლების მიერ მოწოდებული ნედლეული, რომელიც შემოწმებას გადის მსოფლიო სტანდარტების დაცვით.  ამჟამად კომპანია გადადის ახალ საწარმოში და მუშაობს საერთაშორისოდ აღიარებული კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტანდარტების ასათვისებლად. CSR აქტივობები ჯერჯერობით მოიცავს საქველმოქმედო ღონისძიებებში მონაწილეობას და საჭიროების შემთხვევაში პროდუქტით უზრუნველყოფა/დაფინანსების გამოყოფა.

ადამიანის უფლებები:  კომპანიაში დანერგილია ჯანდაცვის, და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები, იკრძალება დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილზე და უზრუნველყოფილია თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი ანაზღაურება, ინფორმაცია მოცემული უფლებების შესახებ მიწოდებულია საინფორმაციო შეხვედრების საშუალებით. კონტრაქტორები/პარტნიორები ირჩევა იმის მიხედვით თუ რამდენად სცემენ პატივს ან მზად არიან პატივი სცენ ადამიანის უფლებების საყოველთაოდ აღიარებულ სტანდარტებს და ეს გაწერილია პროცედურაშიც.

ბმულები
volunteering
cso
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუსისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. თბილისი, ალექსიძის 12

ტელეფონი: +995577158504

მობილური: +995577158504

ელ.ფოსტა: csrclubgeorgia@gmail.com