სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი

"საქართველოში სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარება მრავალ დადებით შედეგს მოიტანს, კერძოდ, კი ხელს შეუწყობს:

* ცალკეული სოციალური თუ ეკოლოგიური პრობლემების ეფექტურ მოგვარებას ამ პრობლემების გადაწყვეტაში ბიზნესის ჩართვის გზით;
* საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას;
* ქართული კომპანიების ჩართვას მულტინაციონალურ მოწოდების ჯაჭვებში;
* ქვეყნის ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის ზრდას;
* ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული მოთხოვნების უფრო
ეფექტურ შესრულებას."


ორგანიზაცია: სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი
საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო ორგანიზაციების გაძლიერება; სოციალური მეწარმეობის განვითარება
მფლობელობა / ზომა: არასამთავრობო / მცირე
დაარსების წელი: 1995
საკონტაქტო პირი: ლელა ხოფერია.(ტელ:+995322399019; ელ-ფოსტა: lela@csrdg.ge;)
ვებ-გვერდები: www.csrdg.ge; www.facebook.com/CSRDG/; www.linkedin.com/company/13289733

ინფორმაცია ორგანიზაციის ორპორაციული პასუხისმგებლობის შესახებ

სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრის მისიაა სამოქალაქო საზოგადოების აღმშენებლობა მთავრობასა და საზოგადოებას შორის ორმხრივი დიალოგის ხელშეწყობის გზით. საამისოდ ორგანიზაციას დანერგილი აქვს საერთაშორისო სტანდარტები - დარეგისტრირებულია გაეროს გლობალური შეთანხმების წევრად, პოპულარიზაციას უწევს ISO 26000 სტანდარტს და ახალისებს გლობალური ანგარიშგების ინიციატივას და სხვა ანგარიშგების სტანდარტებს. მსგავსი ინფორმაციის გასავრცელებლად გამოიყენება  ტრენინგები და სემინარები კომპანიებისათვის; პუბლიკაციები; დაინტერესებულ მხარეთა ფორუმები და კონფერენციები.

გამჭვირვალობა: CSRDG ყოველწლიურად აქვეყნებს საქმიანობის ანგარიშს და რეგულარულად ახორციელებს აქტივობების კომუნიკაციას დაინტერესებულ მხარეებთან მრავალი საინფორმაციო საშუალების დახმარებით. ანგარიში ხელმისაწვდომია ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე და საჭიროების შემთხვევაში დაინტერესებულ მხარეებთან ეწყობა შეხვედრები.

ბოლო პერიოდში განხორციელებული აქტივობები:

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა;

ტრადიციული რეწვა საქართველოში-პლატფორმა სექტორის ეკონომიკური განვითარებისათვის;

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ზეგავლენა ქართველ მომხმარებლებზე და მათი ცნობიერების ამაღლება;

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური სერვისების პოლიტიკის დიალოგში წვლილის შეტანისთვის საქართველოსა და უკრაინაში;

სოციალური მეწარმეობა - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის; 

მოქალაქეები ღია და ეფექტური ადგილობრივი მმართველობისთვის;

სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში;

ეკო ცნობიერების ამაღლება საქართველოს ახალგაზრდებში ნარჩენებისაგან თავისუფალი საქართველოსათვის;

ფისკალური დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობა როგორც ხელისუფლების გადანაწილებისა და რეალური თვითმმართველობის შემოღების ინსტრუმენტისა.

ბმულები
volunteering
cso
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუსისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. თბილისი, ალექსიძის 12

ტელეფონი: +995577158504

მობილური: +995577158504

ელ.ფოსტა: csrclubgeorgia@gmail.com